מדידות מדויקות

מעבר ליכולותינו בתחום האקדמי-אלגוריתמי ובתחום פיתוח התוכנה, לחברת LMY יכולות מתקדמות בתחום קליטת נתונים וביצוע מדידות מדויקות – הן in-house והן במסגרת שיתופי פעולה עם החברות והגופים המובילים בארץ בתחומי המדידות והצילומים האוויריים. יכולות אלה מאפשרות כיול ובדיקה מקיפים של אלגוריתמים, מערכות ותהליכי עבודה, במגוון רחב של תרחישים, תוך זיהוי נקודות עבודה אופטימליות, מיפוי נקודות תורפה (באלגוריתם ובמימוש) ומתן פיתרון עבורן בשלבים מוקדמים של תהליך הפיתוח.