תחומי ליבה

פוטוגרמטריה

b_0_0_0_00_images_headers_plane.jpgפוטוגרמטריה היא תחום הנדסי העוסק במדידות מדוייקות מתצלומים. השימוש הטבעי של פוטוגרמטריה היא לצרכי מיפוי מדוייק מתצלומי אוויר והדמאות לוויין, אך לפוטוגרמטריה גם שימושים בתעשיית האלקטרוניקה, ברפואה, לצרכים צבאיים (חילוץ נ.צ. מדוייק למטרות ולמודיעין), בניתוח אירועי ספורט ובכל תחום בו נדרש לקבל קואורדינאטות תלת-מימדיות (3D) מדוייקות מתוך תצלומים והדמאות (כולל וידאו).
קרא עוד

עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת

b_0_0_0_00_images_InlineGraphics_image_proc_inline.JPGעיבוד תמונה (Image Processing) הוא תחום טכנולוגי-הנדסי, העוסק בעיבוד של אותות המייצגים תמונה או הדמאה (image) – בין אם היא תמונה בודדת (stills) או תמונה (frame) מסרטון וידאו. תחום עיבוד התמונה כולל אלגוריתמים לשיפור תמונות, חילוץ מידע מתוך תמונות, התאמת תמונה, גילוי שינויים, זיהוי תנועה בוידאו, ראייה ממוחשבת ועוד.
קרא עוד

GPS

b_0_0_0_00_images_InlineGraphics_gps_inline.JPGGPS) Global Positioning System) היא טכנולוגיות ניווט והתמצאות המתבססת על כ-32 לוויינים ייעודיים של משרד ההגנה של ארצות הברית. GPS מאפשר לקבל מיקום עצמי, בזמן אמת, בכל מקום על פני כדור הארץ (או בסביבתו הקרובה בחלל).
קרא עוד

INS

INS – Inertial Navigation System – מערכות ניווט אינרציאליות, הן מערכות ניווט המתבססות על חישוב מיקום על סמך חיישני ניווט אינרציאליים (IMU – Inertial Measurement Unit) כגון ג'ירוסקופים, חיישני תאוצה ועוד.
קרא עוד

גיאודזיה

b_0_0_0_00_images_InlineGraphics_geodesy_inline.JPGגיאודזיה היא תחום מדעי-הנדסי העוסק במדידה של פני כדור הארץ, הגדרת מודלים מתמטיים לייצוג כדור הארץ (הן צורה והן תופעות כמו מגנטיות, גרבימטריה וכו'), הגדרת מערכות קואורדינאטות על פני כדור הארץ והטלתן למישור, והתמרה ביניהן.
קרא עוד

SAR ואינטרפרומטריה

c_200_200_16777215_00_images_InlineGraphics_sar_inline.pngSAR (Synthetic Aperture Radar - מכ"מ מִפְתָּח סינתטי) הוא מכ"ם המותקן על פלטפורמה נעה (כגון מטוס או לוויין) המבוסס על אלגוריתמים המאחדים נתונים של מספר שידורים לכלל תמונה אחת תוך ניצול תנועת הפלטפורמה בטווח הזמן שבין שידורים אלו.
קרא עוד

LIDAR

b_0_0_0_00_images_InlineGraphics_lidar_inline.JPGLight Detection And Ranging) LIDAR) הוא טכנולוגית חישה מרחוק המאפשרת מדידה מדוייקת של מרחק ע"י הקרנת המטרה באור, בד"כ לייזר. אחד השימושים המרכזיים של LIDAR הוא לצרכי בניית מודל גבהים מדויק ומפורט מאד (רזולוציה של סנטימטרים בודדים) מפלטפורמה מוטסת.
קרא עוד

היתוך סנסורים

מכל האמור לעיל ניתן להבין בבירור כי קיים שפע של סנסורים בהם ניתן לעשות שימוש, לצרכים שונים:

מיקום עצמי וניווט – GPS, INS ועיבוד תמונה בשילוב פוטוגרמטריה.
חילוץ מיקום תלת-מימדי מדויק של אוביקטים מרוחקים – הדמאות אלקטרו-אופטיות ווידאו (תוך שימוש בפוטוגרמטריה), LIDAR, SAR.
פענוח אוטומטי וחישה מרחוק - הדמאות אלקטרו-אופטיות (בגווני אפור, צבע, או מולטי-ספקטרלי והיפר-ספקטרלי), SAR, LIDAR.
קרא עוד

תקינה

b_0_0_0_00_images_InlineGraphics_standards_inline.JPGכדי להעביר מידע בין מערכות שונות, נדרשת תקינה (סטנדרטיזציה) שתבטיח אחידות הן במודל המידע (מה מעבירים), הן בהגדרת מערכת קואורדינאטות יחידות וכו' והן באופן ההעברה (קבצי טקסט / קבצים בינריים בפורמט מוסכם / XML וכו'). בשנים האחרונות עלתה ההכרה בצורך לא רק בהעברת הנתונים עצמם אלא גם בנתונים על הנתונים (Meta-data) שתאפשר לשתף מידע לגבי דיוקים, עדכניות, רמת פירוט, מקורות ועוד.
קרא עוד