תקינה

כדי להעביר מידע בין מערכות שונות, נדרשת תקינה (סטנדרטיזציה) שתבטיח אחידות הן במודל המידע (מה מעבירים), הן בהגדרת מערכת קואורדינאטות יחידות וכו' והן באופן ההעברה (קבצי טקסט / קבצים בינריים בפורמט מוסכם / XML וכו').

בשנים האחרונות עלתה ההכרה בצורך לא רק בהעברת הנתונים עצמם אלא גם בנתונים על הנתונים (Meta-data) שתאפשר לשתף מידע לגבי דיוקים, עדכניות, רמת פירוט, מקורות ועוד.

בחלק מהמקרים קיימים תקנים בינלאומיים, אך במקרים רבים הם חלקיים / כלליים מאד ומחייבים התאמה (קסטומיזציה) והגדרות ספציפיות, או שהם ספציפיים מדי ולא תמיד מתאימים לצורך.
למומחי LMY נסיון רב שנים, נרחב ומגוון בפיתוח, בחינה, התאמה והטמעה של תקנים טכנולוגיים בכלל, בדגש על תקנים להעברת מידע פוטוגרמטרי (על תצלומים וסנסורים), ונתוני מיפוי (data + metadata).