GPS

GPS) Global Positioning System) היא טכנולוגיות ניווט והתמצאות המתבססת על כ-32 לוויינים ייעודיים של משרד ההגנה של ארצות הברית. GPS מאפשר לקבל מיקום עצמי, בזמן אמת, בכל מקום על פני כדור הארץ (או בסביבתו הקרובה בחלל).

הדיוק האבסולוטי של מערכת GPS בשימוש רגיל הוא 5-10 מטר. עם זאת, שימוש מקצועני, המתבסס על ידע מקצועי ואלגוריתמים מתקדמים מאפשר להגיע לדיוק אבסולוטי של סנטימטרים בודדים.

gpsטכנולוגיות ה-GPS רגישה מאד לחסימות והפרעות RF, וכן דורשת קו ראיה ל-4 לווינים לפחות, דבר המגביל את השימוש בה באזורים עירוניים וכן במתארים צבאיים.

למומחי LMY יש נסיון רב ועשיר בפיתוח ויישום אלגוריתמים ומתודולוגיות לשיפור דיוקי GPS במגוון פלטפורמות ומתארי שימוש, ובשילוב חיישני GPS עם חיישנים נוספים במגוון מערכות ויישומים.