SAR ואינטרפרומטריה

SAR (Synthetic Aperture Radar - מכ"מ מִפְתָּח סינתטי) הוא מכ"ם המותקן על פלטפורמה נעה (כגון מטוס או לוויין) המבוסס על אלגוריתמים המאחדים נתונים של מספר שידורים לכלל תמונה אחת תוך ניצול תנועת הפלטפורמה בטווח הזמן שבין שידורים אלו.

SAR מייצר תמונות ברזולוציה גבוהה מאד ובדיוק אבסולוטי גבוה (גם אוטונומית - ללא צורך בבקרה קרקעית), ומסוגל לפעול גם בלילה וכן לחדור דרך עננים. כל אלה מהווים יתרון משמעותי מאד למגוון יישומים.

המידע הגולמי של SAR מאפשר ביצוע אינטרפרומטריה (טכניקה למדידה מדויקת מאד של מרחק המבוססת על התאבכות), המאפשרת מיפוי גבהים מדוייק מאד. מאידך, תמונות SAR הן "רועשות" מאד ופענוחן הוא קשה ומחייב מיומנות גבוהה מאד (וכן הן מחייבות אלגוריתמי עיבוד תמונה מיוחדים). מסיבה זו, כאשר הדבר אפשרי, מומלץ ורצוי לשלב בין הדמאות אלקטרו-אופטיות לבין SAR.

ממשלת ארה"ב הפיקה מאגר גבהים עולמי  (SRTM) מתוך נתוני אינטרפרומטריה. עם זאת, נתוני גבהים שהופקו מאינטרפרומטריה סובלים מ"חורים" אותם יש להשלים ממקורות אחרים, תוך שימוש באלגוריתמים מתאימים.

לאנשי LMY נסיון משמעותי בשילוב הדמאות SAR עם הדמאות אלקטרו-אופטיות, ובפיתוח ויישום אלגוריתמים לביצוע מדידות, חישובים ועיבודי תמונה על הדמאות SAR. כמו כן צברו אנשי LMY נסיון ומומחיות בפיתוח ויישום שיטות לייצור מאגרי DTM מתוך נתוני SRTM, תוך פיתוח אלגוריתמים מתקדמים לשילוב DTM ממספר מקורות (על מנת להשלים את ה"חורים" בכיסויי SRTM).